Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2015

Reposted frommr-absentia mr-absentia
1344 ad2c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
5166 9272 500
Let's have fun!
Reposted fromconsti3 consti3
1538 f9ea 500
Reposted fromrol rol
8397 0d0d 500
Reposted fromsokoke sokoke
9276 d025
Reposted fromnexxt nexxt
Aż do tej pory nie zdawałam sobie sprawy z tego, że można komuś złamać serce dwukrotnie, wzdłuż tych samych starych, zaleczonych szram po pęknięciach.
— Jodi Picoult, "Bez mojej zgody"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul
4523 7d25
Reposted fromjednaminuta jednaminuta
Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić.
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... my niekoniecznie już musimy
— Józef Pawłowski
Reposted fromhormeza hormeza
8793 e09a
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
Jeśli chcesz możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc
Nie przytulę Cię potem, odwrócę, rzucę - dobranoc
Jeśli chcesz możesz przyjść, zdjąć bluzkę, zostać do rana
Nie odprowadzę Cię potem, do drzwi trafisz sama

Jeśli chcesz troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń
Nie zacznę Cię kochać, choć przy Tobie się budzę 
Jeśli chcesz to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką
Jeśli pójdę z inną, nie mów- serce Ci pękło

Nie mam dla Ciebie miłości, Ktoś tu był przed Tobą
Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą
— Skubas
Reposted fromkatkad katkad
2500 5555 500
Reposted fromsunlight sunlight
0493 7f68
Reposted fromseverine severine
9030 d2ff 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
0754 f68d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
2574 bae7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Reposted fromedwes edwes
0209 d0fc
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl